Saturday, August 13, 2016

ហ៊ុន សែន គំរាមបរទេសកុំឲលូកដៃចូលកម្ពុជាHun Sen threaten to foreigners

ស្តាប់វាចា ! ហ៊ុន សែន ស្រែកជំទាលឡូឡាដូចមនុស្សស្រវឹងស្រានិងស្រវឹងអំណាចគំរាមបន្លាចបរទេសកុំឲលូកដៃលូកជើងចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ប៉ុន្តែបើបរទេសយួនលូកជើងឈ្លានពានចូលកម្ពុជាបាន OK ???? ។ ( ១ឧសភា២០១៦ពីកំពង់ផែក្រុងសីហនុ ) "Non-Violence Overcome All Obstacles"

No comments:

Post a Comment