Thursday, July 20, 2017

សហគមន៍ ឧត្ដម ស្រែ ពស់ យល់ ថា ការ ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ គឺ អាច បញ្ចៀស ការ រំលោភ យក ដី RFA.19/7/2017

សហគមន៍ ឧត្ដម ស្រែ ពស់ យល់ ថា ការ ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ គឺ អាច បញ្ចៀស ការ រំលោភ យក ដី https://youtu.be/2SyHeQkn46c RFA.19/7/2017 ប្រជា សហគមន៍ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ឧត្តម ស្រែ ពស់ នៅ ឃុំ ត្រពាំងជោ ស្រុក ឱរ៉ាល់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ រីករាយ ក្រោយ ពេល ក្រុម យុវជន បាន ចូលរួម សកម្មភាព ដាំ កូន ឈើ នៅ តំបន់ ព្រៃ សហគមន៍ របស់ ពួក គាត់។ ពួក គាត់ យល់ ថា ការ ចូលរួម របស់ ក្រុម យុវជន ព្រះសង្ឃ គឺ អាច ស្វែងយល់ ពី ទុក្ខ កង្វល់ របស់ ពួក គាត់ ដោយសារ ការ បាត់បង់ ដី ព្រៃ សហគមន៍ ជា បន្តបន្ទាប់ និង អាច ជា សារ មួយ អាច បញ្ចៀស មិន ឲ្យ មាន ការ រំលោភ ដី សហគមន៍ របស់ អ្នក ភូមិ បន្ត ទៀត។ ក្រុម យុវជន ព្រះសង្ឃ និង ប្រជា សហគមន៍ នៅ ឃុំ ត្រពាំងជោ ប្រមាណ ១០០ អង្គ និង នាក់ នាំ គ្នា ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ ប្រណិត ជាង ២ ពាន់ ដើម នៅ ព្រៃ សហគមន៍ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ឧត្តម ស្រែ ពស់។ ព្រៃ សហគមន៍ មួយ នេះ ធ្លាប់ រង ការ រំលោភ យក ដីធ្លី និង សកម្មភាព កាប់ ឈើ ធំៗ កាល ពី ពេល កន្លង ទៅ និង ថ្មីៗ នេះ គឺ ទំនាស់ ដី ព្រៃ សហគមន៍ ទំហំ ជាង ៧០ ហិកតារ ដែល ត្រូវ បាន រាជ រដ្ឋាភិបាល កាត់ ឲ្យ ទាហាន «ង ៧០» ដោយ មិន បាន សួរ យោបល់ ពួក គាត់ នៅ មូលដ្ឋាន ទេ។ ប្រជា សហគមន៍ លើក ឡើង ថា សកម្មភាព ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ ពី សំណាក់ ក្រុម យុវជន និង ព្រះសង្ឃ ធ្វើ ឲ្យ ពួក គាត់ រីករាយ ពីព្រោះ ពួក គេ នឹង បាន យល់ ពី បញ្ហា ប្រឈម ដែល កំពុង កើត ឡើង ព្រម ទាំង បាន ស្គាល់ ពី ស្ថានភាព រស់នៅ របស់ ពួក គាត់ ទៀត ផង។ ប្រធាន សហគមន៍ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ឧត្តម ស្រែ ពស់ លោក ម៉ុន អ៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា មន្ត្រី បរិស្ថាន ខេត្ត បាន ផ្តល់ កូន ឈើ ចំនួន ជាង ២ ពាន់ ដើម និង ថវិកា មួយ ចំនួន ដើម្បី រៀបចំ ពិធី ដាំ កូន ឈើ របស់ ពួក គាត់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៦ កក្កដា។ លោក បន្ត ថា គោល បំណង រៀបចំ ពិធី ដាំ កូន ឈើ ដើម្បី ស្ដារ គម្រប ព្រៃឈើ នៅ តំបន់ ព្រៃ សហគមន៍ ឡើង វិញ និង បង្ហាញ ថា ប្រជា សហគមន៍ នៅ តែ ស្រឡាញ់ ធនធាន ធម្មជាតិ។ បន្ថែម ពី នេះ ការ ចូលរួម កាន់ តែ ច្រើន អាច ជា សាក្សី ដឹង ឮ អំពី ដី ព្រៃ សហគមន៍ ព្រម ទាំង អាច បញ្ចៀស ពី ការ រំលោភ បំពាន ដី ព្រៃ សហគមន៍ បន្ត ទៀត៖ «អ៊ីចឹង បាន ជា ពួក ខ្ញុំ តែង ចាប់ អារម្មណ៍ រឿង ដាំ ហើយ មាន ការ ចូលរួម ផុលផុស អ៊ីចេះ គឺ ជា ការ ដាស់ ក្រើន រំឭក ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ក៏ដូចជា ថ្នាក់ ដឹកនាំ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង ផ្ទាល់ ឲ្យ បាន ឃើញ ថា សកម្មភាព របស់ ពលរដ្ឋ នៅ ជាប់ នឹង ព្រៃ ឃើញ ថា ពួក គាត់ នៅ តែ មាន ទឹក ចិត្ត ស្រឡាញ់ ព្រៃឈើ»។ ព្រៃ សហគមន៍ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ឧត្តម ស្រែ ពស់ បាន បង្កើត ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៣ ដោយ មាន ទំហំ ផ្ទៃដី កាលណោះ ជាង ២ ពាន់ ហិកតារ ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន ប្រធាន សហគមន៍ ដែល ទើប នឹង ជាប់ ឆ្នោត កាល ពី ដើម ខែ កក្កដា រូប នេះ អះអាង ថា ប្រហែល នៅ សល់ មិន ដល់ ១ ពាន់ ហិកតារ ផង។ ប្រជា សហគមន៍ នៅ ឃុំ ត្រពាំងជោ ចំនួន ៣ ភូមិ ដែល ទទួល ផល ប្រយោជន៍ ពី តំបន់ ព្រៃ សហគមន៍ មួយ នេះ តាម រយៈ មុខ របរ ប្រពៃណី ដូចជា រក ផ្សិត រក វល្លិ លែង គោ ក្របី ជាដើម។ ព្រៃ សហគមន៍ មួយ នេះ បច្ចុប្បន្ន មិន សូវ មាន ដើមឈើ ធំៗ នៅ សល់ ទេ គឺ ភាគច្រើន នៅ សល់ តែ ដើមឈើ តូចៗ ប៉ុណ្ណោះ។ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៦ កក្កដា ខណៈ ក្រុម ព្រះសង្ឃ ប្រជា សហគមន៍ និង យុវជន នាំ គ្នា ចូល ទៅ ដាំ កូន ឈើ ឃើញ មាន រថយន្ត យីឌុប របស់ ទាហាន មួយ គ្រឿង រង់ចាំ ប្រមូល ឈើ ពី ប្រជាពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ដែល ជា ប្រភេទ ឈើ តូចៗ កាត់ ជា កំណាត់ៗ ដឹក ចេញ តាម ផ្លូវ ក្នុង ព្រៃ សហគមន៍។ ក្រៅ ពី នេះ គេ សង្កេត ឃើញ មាន រថយន្ត ស៊េរី ទំនើបៗ ជាច្រើន គ្រឿង ដែល មាន ប័ណ្ណ សម្គាល់ ក្នុង រថយន្ត ជា មន្ត្រី យោធា បើក កាត់ ចេញ ពី ព្រៃ សហគមន៍ ដែរ ហើយ ទំនង ជា ពួក គេ ចូល មើល ដី នៅ តំបន់ ដែល កំពុង មាន ជម្លោះ ជាមួយ ប្រជា សហគមន៍ នោះ។ លោក ម៉ុន អ៊ី យល់ ថា ដី សហគមន៍ ដែល រាជ រដ្ឋាភិបាល សម្រេច កាត់ ប្រគល់ ឲ្យ ទៅ ទាហាន ក្រោម ទម្រង់ ដី សម្បទាន សង្គមកិច្ច ប្រហែល ជា មិន បាន ដល់ ដៃ ទាហាន ក្រីក្រ ពិតប្រាកដ ទេ ប៉ុន្តែ អាច ធ្លាក់ ទៅ លើ ដៃ អ្នក មាន អំណាច ឬ មេៗ ទាហាន ច្រើន ជាង។ លើស ពី នេះ លោក ទទួល ព័ត៌មាន ថា នឹង មាន ករណី ផ្តល់ ដី ព្រៃ សហគមន៍ ឲ្យ ទៅ ទាហាន បន្ថែម ទៀត នៅ ពេល ខាង មុខ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គាត់ កាន់ តែ បារម្ភ។ ប្រជា សហគមន៍ នៅ ឃុំ ត្រពាំងជោ មាន អាយុ ជាង ៥០ ឆ្នាំ លោកស្រី ឈួន សុំ មាន ប្រសាសន៍ ថា ព្រៃ សហគមន៍ គឺ ពិត ជា មាន សារសំខាន់ ណាស់ សម្រាប់ ពួក គាត់ ហើយ លោកស្រី សោកស្ដាយ ចំពោះ ការ បាត់បង់ ព្រៃ សហគមន៍ ជា បន្តបន្ទាប់ ពិសេស បាត់បង់ ទៅ លើ ក្រុម ទាហាន «ង ៧០» កាល ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ។ លោកស្រី ថ្លែង ថា ប្រសិន បើ ដី ព្រៃ សហគមន៍ ត្រូវ បាត់បង់ បន្ថែម ទៀត ពួក គាត់ នឹង បាត់បង់ មុខ របរ ប្រពៃណី បាត់បង់ កន្លែង លែង គោ ក្របី ជាដើម។ លោកស្រី ត្រេកអរ ណាស់ ក្រោយ ពេល ក្រុម យុវជន ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋ មក ពី រាជធានី ភ្នំពេញ និង តំបន់ ផ្សេង ទៀត ជាច្រើន បាន មក ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ ជាមួយ ពួក គាត់។ លោកស្រី ស្នើ ឲ្យ មាន ការ ចូលរួម កាន់ តែ ច្រើន បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ជា រនាំង ការពារ ព្រៃ សហគមន៍ របស់ ពួក គាត់ ផង៖ «អ៊ីចឹង បើ បាន គេ ដក ថយ ទៅ វិញ ដឹង ពួក ខ្ញុំ ដឹង អរ យ៉ាង ណា ទេ! ចា៎! ខ្ញុំ ត្រេកអរ ណាស់ បាន គេ ដក ថយ ដោយ ឃើញ ពួក យើង កុះករ ចុះ ដាំ ចុះ ថែរក្សា អ៊ីចឹង»។ បើ ទោះ បី ជា ក្រុម យុវជន និង ព្រះសង្ឃ បាន ធ្វើ ដំណើរ ជាច្រើន ម៉ោង តាម រថយន្ត ក្រុង និង គោយន្ត ច្នៃ ដើម្បី ចូល ទៅ ដល់ ចំណុច ដាំ កូន ឈើ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ពួក គាត់ ហាក់ នៅ មាន កម្លាំង ពេញលេញ និង រីករាយ ចំពោះ ការ ចូលរួម ការងារ សង្គម មួយ នេះ។ យុវជន មក ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ម្នាក់ លោក ឈាង ធារ៉ាក់ បញ្ជាក់ ថា ជា លើក ទី មួយ ដែល លោក បាន ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ ជាមួយ ប្រជា សហគមន៍។ លោក ត្រេកអរ ចំពោះ ការងារ សង្គម មួយ នេះ ហើយ ចង់ ឲ្យ យុវជន និង ប្រជា សហគមន៍ នៅ តំបន់ ផ្សេង ទៀត ចូលរួម ការពារ និង ស្ដារ ឡើង វិញ គម្រប ព្រៃឈើ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល កំពុង រង ការ បំផ្លិចបំផ្លាញ នា ពេល បច្ចុប្បន្ន៖ «ធនធាន ធម្មជាតិ របស់ យើង ឥឡូវ នេះ កំពុង ត្រូវ ដូច ថា មាន អ្នក បំផ្លិចបំផ្លាញ។ អ៊ីចឹង ទៅ បើ សិន ជា យើង មិន ជួយ ដាំ ឡើង វិញ ទេ ថ្ងៃ អនាគត នឹង បាត់ អស់»។ មិន ខុស គ្នា នេះ យុវតី មក ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ម្នាក់ ទៀត កញ្ញា ទី សុខសុគន្ធ បង្ហាញ អារម្មណ៍ សោកស្ដាយ នៅ ពេល ឃើញ ព្រៃឈើ មួយ ចំនួន រង ការ កាប់ បំផ្លាញ ពីព្រោះ កញ្ញា យល់ ថា ព្រៃឈើ មាន សារសំខាន់ សម្រាប់ ជីវិត មនុស្ស និង សត្វ។ ជាង នេះ ទៀត កញ្ញា ថា វត្តមាន ចូលរួម របស់ យុវជន និង ប្រជា សហគមន៍ ព្រះសង្ឃ ចំពោះ ការងារ ការពារ និង ស្ដារ ឡើង វិញ គម្រប ព្រៃឈើ គឺ រឹត តែ សំខាន់ ថែម ទៀត៖ «ចា៎! វា មាន សារសំខាន់ ព្រោះ អី យើង ដឹង ហើយ ថា ព្រៃឈើ វា ពិត ជា មាន សារសំខាន់ សម្រាប់ ជីវិត របស់ មនុស្ស ណាស់»។ ប្រធាន ព្រៃ សហគមន៍ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ឧត្តម ស្រែ ពស់ លោក ម៉ុន អ៊ី បញ្ជាក់ ថា ជំហាន បន្ត ទៀត ខាង លោក នឹង ជំរុញ ទៅ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ព្រម ទាំង ស្នើ ឲ្យ រាជ រដ្ឋាភិបាល ពន្លឿន ការ ដោះស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម របស់ ពួក គាត់ ដូចជា ទទួល ស្គាល់ និង វាស់វែង ទំហំ ផ្ទៃដី របស់ សហគមន៍ ឲ្យ បាន ជាក់លាក់ ជៀសវាង មាន ការ រំលោភ បំពាន បន្ត ទៀត។ ព្រះសង្ឃ ដែល សកម្ម ការពារ សិទ្ធិ មនុស្ស ព្រះតេជព្រះគុណ លួន សុវ៉ាត ដែល ជា អ្នក សម្របសម្រួល ក្រុម យុវជន ចូលរួម ដាំ កូន ឈើ ជាមួយ សហគមន៍ មាន ថេរ ដីកា ថា គោល បំណង សំខាន់ គឺ ដើម្បី ស្ដារ ឡើង វិញ នូវ គម្រប ព្រៃឈើ នៅ តំបន់ ព្រៃ សហគមន៍ មួយ នេះ ដែល រង បំផ្លិចបំផ្លាញ កន្លង ទៅ និង ការពារ ដី សហគមន៍ ឲ្យ គេច ផុត ពី ការ រំលោភ បំពាន ដោយ អ្នក មាន អំណាច និង ក្រុមហ៊ុន ជាដើម៖ «ធ្វើ បុណ្យ ដាំ ដើមឈើ ធ្វើ បុណ្យ ខ្មែរ ជួយ ខ្មែរ គឺ ជា រឿង មួយ ដែល ត្រឹមត្រូវ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ នៃ ព្រះពុទ្ធ សាសនា ដែល លោក ហៅ ថា ការ ដាំ ដើមឈើ ជា ម្លប់ ការ ការពារ ព្រៃឈើ ឲ្យ នៅ គង់វង្ស គឺ ព្រះពុទ្ធ សម្ដែង ថា បាន បុណ្យ ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ»។ ព្រះអង្គ បន្ត ថា កិច្ចការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ និង ស្ដារ ព្រៃឈើ ឡើង វិញ គឺ ដើម្បី ជា ប្រយោជន៍ ប្រទេស ជាតិ ទាំងមូល មិន មែន សម្រាប់ តែ ក្រុម ណា មួយ ឬ បុគ្គល ណា ម្នាក់ ទេ។ ព្រះអង្គ ថា ខុស ពី ក្រុមហ៊ុន ឬ បក្ខពួក មួយ ចំនួន ដែល ចេះ តែ ទន្ទ្រាន ដី ព្រៃ សហគមន៍ បន្តិច ម្តងៗ យក ធ្វើ ជា សម្បត្តិ ឯកជន។ សកម្មភាព ទាំងនេះ ព្រះអង្គ បារម្ភ ខ្លាច បាត់បង់ ដី ព្រៃ សហគមន៍ ទាំងស្រុង នៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ ប្រសិន បើ គ្មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង ស្ដារ ឡើង វិញ។ ម្យ៉ាង វិញ ទៀត ក្មេង ជំនាន់ ក្រោយ នឹង លែង ស្គាល់ ពូជ ឈើ ប្រណិត នៅ ស្រុក ខ្មែរ ទៀត៕ "Non-Violence Overcome All Obstacles"

Wednesday, July 19, 2017

ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ដល់លោក ហ៊ុន យ៉ន មន្ត្រី គជប អូរតាគីដែលរងគ្រោះ ព្រោះជនមិនស្គាល់មុខលួចកាប់

ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ថ្ងៃ១៩កក្កដា២០១៧ បាននាំយកអំណោយបុណ្យ ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! 100$ ជាសទ្ធាជ្រះថ្លាជនរួមជាតិខ្មែរនៃក្រុមស្ត្រីខ្មែរទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈអ្នកស្រី ង៉ូវ គីមអេង ហៅ ប៉ុក និងឧបាសក ឡូ ប៊ុនឡេង ឧបាសិកា អៀប ឆៃគីម ព្រមទាំងកូនចៅ Santa Ana.California.USA.20$ ផ្តល់ជូន ដល់លោក ហ៊ុន យ៉ន អាយុ៦២ឆ្នាំជាមន្ត្រីគជបដែលស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥ភូមិអូរតាគី ឃុំអូរតាគីស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ដែលរងគ្រោះព្រោះជនមិនស្គាល់មុខលួចកាប់បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំ២នាក់ប្តីប្រពន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃកំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ថ្ងៃ៤មិថុនា២០១៧កន្លងមកនេះ ។ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កើតមានដល់លោកអ្នកម្ចាស់បុណ្យបានសុខចំរើនគ្រប់ៗគ្នាតរៀងទៅ ! ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! តាមរយៈព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត LUON SOVATH 012 83 83 22 ។ ========= ករណី​ដែល​មាន​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ យក​ពូថៅ​ទៅ​កាប់​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​(គជប)នៅឃុំ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១០​ មិថុនា​ វេលា​ម៉ោងមួយកន្លះ​ បណ្ដាល​ឲ្យ​រង​របួស​ធ្ងន់​ទាំង​ប្ដី និង​ប្រពន្ធ​នៅ​ស្រុក​ថ្មគោល ខេត្ត​បាត់ដំបង​ គឺអាចជារឿងនយោបាយ ។ បើតាមសម្តីរបស់ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ស្រុក​ថ្មគោល លោក ប៊ុន រ៉ាន់ ដែល​បាន​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​អ្នក​ជំងឺ​ផ្ទាល់ ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ មិថុនា ថា ជន​រងគ្រោះ​ឈ្មោះ ហ៊ុន យ៉ន អាយុ ៦២​ឆ្នាំ ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ឃុំ​រៀបចំ​បោះឆ្នោត​នៃ​ឃុំ​អូរតាគី។ លោក​អះអាង​ថា នៅ​ពេល​លោក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ជន​រងគ្រោះ​បាន​ប្រាប់​លោក​ថា នៅ​ម៉ោង ១​កន្លះ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១០ មិថុនា មាន​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​កាត់​សក់​ផ្កា​ថ្កូវ​រាង​ដំបង បាន​កាប់​លោក​នឹង​ពូថៅ​ចំ​ក្បាល បណ្ដាល​ឲ្យ​រង​របួស​ធ្ងន់ ហើយ​ភ្លាមៗ​នោះ​ក៏​ចាក់​ប្រពន្ធ​របស់​លោក​ចំនួន ២​កាំបិត​ទៀត។ ជន​រងគ្រោះ​បាន​ប្រាប់​លោក​ទៀត​ថា នៅ​មុន​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ១​សប្ដាហ៍ គឺ​មាន​បុរស​សក់​ផ្ដា​ថ្កូវ​ដដែល​នោះ បាន​មក​សុំ​ថត​សន្លឹកឆ្នោត​លោក តែ​លោក​មិន​ឲ្យ ក្រោយ​មក​ស្រាប់​តែ​មាន​រឿង​កើត​ឡើង​តែ​ម្ដង៖ «គាត់​ថា​គាត់​ឱប​ជន​ដៃ​ដល់ តែ​គេ​បម្រះ​រួច ឱប​អត់​ជាប់ ដល់​ពេល​គាត់​ដួល គេ​កាប់​ថែម​មួយ​ពូថៅ​ទៀត។ បើ​តាម​ខ្ញុំ​ស្ដាប់​គាត់​ថា គេ​ចូល​ទៅ​កាប់​គាត់​តែ​ម្នាក់​ទេ ប៉ុន្តែ​មាន ២​នាក់​ទៀត​ឈរ​កាន់​ដប​សាំង​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ផ្ទះដើម្បី​​​ដុត​ឯកសារ​បោះឆ្នោត​របស់ គ.ជ.ប ចោល​នៅ​ចំហៀង​ផ្ទះ​គាត់ ព្រោះ​គាត់​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​នេះ»។ យោងទៅតាមការរៀបរាប់របស់ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ​ជនរងគ្រោះបានអះអាង​ថា មន្ត្រី​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​រូប​នេះ​អតីត​ជា​គ្រូបង្រៀន​ទើប​ចូល​និវត្តន៍ មាន​អត្តចរិត​សុភាព​រាបសា​មិន​ធ្លាប់​មាន​ទំនាស់​ជាមួយ​អ្នក​ជិត​ខាង​នោះ​ទេ ។ ផ្ទះ​របស់​មន្ត្រី​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​រូប​នេះ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិ​អូរតាគី និង​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ២០០​ម៉ែត្រ​ពី​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​ឃុំ​អូរតាគី ស្រុក​ថ្មគោល ខេត្ត​បាត់ដំបង ។ ហើយមានការផ្តល់ចម្លើយពី​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​ប៉ុស្តិ៍​អូរតាគី ម្នាក់​ថា​ករណីនេះប្រហែលជារឿងគំនុំស្នេហាត្រីកោណ ។ រំលឹក​ឡើងវិញការ​បោះឆ្នោត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ មិថុនា ឃុំ​អូរតាគី ដែលមាន​មណ្ឌល​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ត្រូវ​បានបិទទ្វាហើយក៏មានអ្នក​រាយការណ៍​ទៅលោក​ ហ៊ុន​ យ៉ន​ ជាប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​រៀបចំការបោះឆ្នោត​ ភ្លាមៗគាត់បានបញ្ជាកអោយមណ្ឌលទាំងនោះបើកនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយច្បាស់លាស់និង​យុត្តិធម៌​ ដល់ចេញ​លទ្ធផល​គឺគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ឈ្នះ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ជាង ៥០០​សំឡេង ។ ហើយលោកហ៊ុន​ យ៉ន​ និងភរិយា​ត្រូវបានទៅ​សង្រ្គោះបន្ទាន់នៅពេទ្យ World Mate Emergency. រាយការណ៍​ពីខេត្ត​បាត់ដំបង​.15/06/2017 លេខទំនាក់ទំនង លោក ហ៊ុន យ៉ន 012 75 15 26 "Non-Violence Overcome All Obstacles"

ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! លោក ចៅ វាសនា ចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែត្រដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ

ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ព្រឹកថ្ងៃ១៩កក្កដា២០១៧ បាននាំយកអំណោយបុណ្យ ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! 80$ ជាសទ្ធាជ្រះថ្លាជនរួមជាតិខ្មែរនៃក្រុមស្ត្រីខ្មែរទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈអ្នកស្រី ង៉ូវ គីមអេង ហៅ ប៉ុក ផ្តល់ជូនភរិយាលោក ចៅ វាសនា ជាចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបនិងជាប់ឆ្នោតថ្មី បើទោះបីរូបគាត់ជាប់គុករងទុក្ខលំបាកវេទនាក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ ដោយគ្មានទោសកំហុសក្តី គឺដោយអំពើល្អរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគោរពស្រលាញ់អាននិងបោះឆ្នោតជូនឲ្យជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី៤មិថុនា២០១៧កន្លងមកនេះ ។ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កើតមានដល់លោកអ្នកម្ចាស់បុណ្យបានសុខចំរើនគ្រប់ៗគ្នាតរៀងទៅ ! ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! តាមរយៈព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត LUON SOVATH 012 83 83 22 "Non-Violence Overcome All Obstacles"

Tuesday, July 18, 2017

ដំណើរការកសាងសាលារៀនពុទ្ធិកសិក្សានិងកុដិព្រះសង្ឃវត្តក្បាលដំរី

ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត និមន្តទៅពិនិត្យមើលដំណើរការកសាង សាលារៀនពុទ្ធិកសិក្សានិងកុដិព្រះសង្ឃគងផនៅ១២បន្ទប់ ក្នុងទីអារាម វត្តក្បាលដំរី ឃុំពង្រលើ ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ដែលដឹកនាំកសាងដោយលោកគ្រូចៅអធិការ អាចារ្យ គណកម្មការ និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត និងព្រះតេជគុណ ញ៉ ទេពមុនី ដែលគង់នៅ Connecticut.USA ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចូលបុណ្យតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកន្លងមក ។ ទំនាក់ទំនងលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្បាលដំរី ព្រះតេជគុណ សួង សយ 070 51 50 54 និង ព្រះតេជគុណ ញ៉ ទេពមុនី +12033003579 ។ ១៨កក្កដា២០១៧ "Non-Violence Overcome All Obstacles"

អំណោយបុណ្យ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ជួសជុលផ្លូវលំចាក់គ្រួសក្រហមភូមិភ្នៀតឃុំស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប

សូមអនុមោទនាបុណ្យ ! ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ចាក់ដីគ្រួសក្រហមជួសជុលផ្លូវលំ នៅភូមិភ្នៀត ភូមិតារាម ភូមិគរ ឃុំជីក្រែង ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ។ បុណ្យរមែងចំរើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ជនទាំងឡាយណា ដែលបានកសាងផ្លូវ ធ្វើស្ពាន ជីកអណ្តូងទឹកស្រះ ដាំដើមឈើជាម្លប់និងកសាងទីសេនាសនៈទាន មានកុដិសាលាព្រះវិហារនិងកសាងផ្ទះជូនអ្នកក្រីក្រជាដើម ។ ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមាន ព្រះតេជគុណ ញ៉ ទេពមុនី នៅរដ្ឋ Connecticut.USA.50$, ។ ឧបាសក អ៊ា មេងឃាង និងឧបាសិកា អ៊ា ស៊ីវញ៉ិច និងកូនស្រី អ៊ា អ៊ីសាបែល និងកូនប្រុស អ៊ា ស៊ីវែន រស់នៅទីក្រុង Los Angeles.California.USA.260$ ឧទ្ទិសកុសលដល់លោក​ឪពុក អ៊ា ចេងស៊ុន និងអ្នកម្តាយ ង៉ោមី យិន ដែលបានទទួលមរណៈកាលទៅបរលោកខាងមុខ ។ ឧបាសក ឡូ ប៊ុនឡេង និងឧបាសិកា អៀប ឆៃគីម ព្រមទាំងកូនចៅ Santa Ana.California.USA.260 $ ។ ក្រុមស្ត្រីខ្មែរជួយខ្មែរនៃទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈអ្នកស្រី ង៉ូវ គីមអេង ហៅ ប៉ុក 210$ ។ សរុបទឹកប្រាក់នៅថ្ងៃ១៨កក្កដា២០១៧ដែល ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ទទួលបាន 770$ ក្នុងកិច្ចសហការណ៍រៃអង្គាសថវិកា ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ដើម្បីជួសជុលផ្លូវលំខាងលើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើង មិនប្រកាន់និន្នាការគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ។ បញ្ជាក់តម្លៃគ្រួសក្រហមក្នុង១គោយន្តថ្លៃ ( ១២៥០០០រៀល=31$ ) ជាតម្លៃដែលមិនគិតបញ្ចូលឡានឈួសដីពង្រាបទេ គឺយើងប្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ និមួយៗជួយយកចបឈួសពង្រាបដីដោយខ្លួនឯង ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសប្បុរសជនផ្តល់ជំនួយខាងលើ 770$ យើងទទួលបានដីជាង24គោយន្ត ។ ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត និងផ្តល់ថវិកាខាងលើនេះទៅលោកមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាជំទប់ទើបនិងជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជួយចាត់ចែង គ្រប់គ្រង និងជួយជួសជុលផ្លូវលំរបស់រដ្ឋខាងលើនេះ ប្រកបដោយធម៌មហាសាមគ្គី ! ខ្មែរតែ១ ! ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ឲ្យមានសេចក្តីសុខ មានការរីកចំរើនរុងរឿងក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការគោរពច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សតរៀងទៅ ! ។ ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! តាមរយៈព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត LUON SOVATH .Tel.012 83 83 22 "Non-Violence Overcome All Obstacles"

Monday, July 17, 2017

ចំរៀង កុំកាប់ព្រៃឈើ បំផ្លាញធម្មជាតិ ត្រូវនាំគ្នាខ្មីឃ្មាត ថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃឈើ និងដាំដើមឈើឡើងវិញ

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវាប្រចាំឆ្នាំ៩កក្កដា២០១៧ សហគមន៍ព្រៃឈើ ភ្នំខ្នាចរមាស-វាលរមាំង-ខ្សាច់ស ( ឧត្តមស្រែពស់ ) រួមនិងព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋមកពីរាជធានីភ្នំពេញផង បានរួមសហការណ៍គ្នាចុះដាំកូនឈើចំនួន២៥០០ដើម ក្រោមប្រធានបទ ’’មិត្តសម្លាញ់ធម្មជាតិ’’ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោធិ៍មាស ឃុំត្រពាំងជោរ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ "Non-Violence Overcome All Obstacles"

បូកសរុបលទ្ធផលជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! និងប្រគល់រទេះអូសអេតចាយជួយស្ត្រីក្រីក្រ

បូកសរុបជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ដែលព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត ទទួលបានដើម្បីចាត់ចែងទិញរទេះអូសអេតចាយជូនស្ត្រីក្រីក្រប្រកបមុខរបរដើររើសអេតចាយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ គឺអ្នកស្រី ឌិត ងឿន អាយុ៥២ឆ្នាំ និងប្អូនស្រីគាត់ បានសរុប 560$ ចំណាយធ្វើរទេះ២គ្រឿងអស់ 155$ នៅសល់405$ ផ្ញើរទុកនិងថៅកែអេតចាយដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរជួយរក្សាលុយទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាពផង ឲ្យប្រើប្រាស់ត្រូវតាមគោលការណ៍គឺទិញបាយហូបបានយូរអង្វែងផង គឺ បើកជូនអ្នកស្រី ឌិត ងឿន ក្នុង១អាទិត្យ៤០០០០រៀល ។ នាមសប្បុរសជនសរុបមាន ឧបាសក ឡូ ប៊ុនឡេង ឧ បាសិកា អៀប ឆៃគីម 100$ Santa Ana.California.USA។ Mr Bernard .Sydney Australia 100$ អ្នកស្រី ម៉ោង កែវភានី ភ្នំពេញ 50$ Mr Kheam. Seattle .Washington State.USA.100$ Mrs ធិន ណាវី លោក ដាវ លោកយាយ យឿង ផែម ទីក្រុងកាក់ហ្កឺរី ខេត្តអាល់បឺតា ប្រទេសកាណាដា 100$ Mr Dobby. Sydney Australia 110$ ។ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កើតមានដល់លោកអ្នកម្ចាស់អំណោយបុណ្យ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! បានសុខចំរើនគ្រប់ៗគ្នា ! ។ ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! តាមរយៈព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត LUON SOVATH .Tel.012 83 83 22 "Non-Violence Overcome All Obstacles"

Friday, July 14, 2017

ចាត់ចែងទិញសម្ភារៈធ្វើរទេះអូសជូនស្ត្រីក្រីក្រដើររើសអេតចាយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

ដំណើរការចាត់ចែងទិញរទេះរើសអេតចាយដល់ស្ត្រីក្រីក្រប្រកបមុខរបរដើររើសអេតចាយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ២នាក់បងប្អូន សូមថ្លែងអំណរគុណ ម្ចាស់អំណោយបុណ្យ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! ដែលបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ទិញរទេះអូសអេតចាយ២គ្រឿងជូនស្ត្រីក្រីក្រ២នាក់បងប្អូន ដើម្បីប្រកបមុខរបរសុចរិត យុត្តិធម៌ ដើររើសអេតចាយក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ។ ថ្ងៃ១៥កក្កដា២០១៧នេះ អាត្មាភាព លួន សុវ៉ាត បានចាត់ចែងកុម្មង់ឲ្យជាងធ្វើរ៉ឺម៉ក២គ្រឿងហើយ ដោយទទួលជំនួយជាហូរហែរពីញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមាន ឧបាសក ឡូ ប៊ុនឡេង និងឧបាសិកា អៀប ឆៃគីម ព្រមទាំងកូនចៅ Santa Ana.California.USA 100$, Mr Bernard Luy. Seattle.Washington State.USA.100$ ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់អ្នកម្តាយ ពេជ្រ អូន ។ អ្នកស្រី ម៉ោង កែវភានី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ 50$ ។ បងប្រុសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ទីក្រុង មេលបូន 200$ សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ។ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កើតមានដល់លោកអ្នកម្ចាស់បុណ្យ ខ្មែរជួយខ្មែរ ! បានសុខចំរើនគ្រប់ៗគ្នាតរៀងទៅ ! ។ ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជំនួយបន្ថែម តាមរយៈព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត LUON SOVATH ,Tel.012 83 83 22 "Non-Violence Overcome All Obstacles"