Tuesday, February 17, 2015

ទស្សនមតិពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលCPPជុំវិញការបណ្តេញលោក អាឡិច ចេញពីកម្ពុជា

ទស្សន:មតិពលរដ្ឋ សកម្មជន អង្គការ អ្នកវិភាគ ផ្សេងៗ ជុំវិញរដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាជនរៀបចំគំរោងដេញលោក អាឡិច សកម្មជនបរិដ្ឋាន ចេញពីកម្ពុជា ៕

YouTube Video

Buddhism for Social ( Peace,Freedom,Human Rights,Justice )

No comments:

Post a Comment