Friday, June 5, 2015

ទស្សនាឯកសារសត្វនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានានៅកម្ពុជាអច្ឆរិយ

សូមទស្សនា ! ឯកសារសត្វនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចក្រោយពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារពុំសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សថែរក្សាការពារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឲបានទាន់ពេលវេលា ។ "Non-Violence Overcome All Obstacles"

No comments:

Post a Comment