Tuesday, January 21, 2014

សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួន លោក រ៉ុង ឈុន រួមទាំងសកម្មជនដីធ្លី មន្ត្រីអង្កការ សហជីព សរុប១១នាក់

សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួន លោក រ៉ុង ឈុន រួមទាំងសកម្មជនដីធ្លី មន្ត្រីអង្កការ សហជីព សរុប១១នាក់ ។ អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោក រ៉ុង ឈុន និងមនុស្ស១០នាក់ផ្សេងទៀតពីបទដើរដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតអាមេរីក ប្រធានសមាគម,មន្ត្រីអង្កការនិងសកម្មជនសហគមន៍ដីធ្លីបឹងកក់ សហគមន៍ថ្មគោល ចំនួន១១នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួន វេលាម៉ោងជាង៩ព្រឹកថ្ងៃ២១មករា២០១៤ ក្នុងកំឡុងពេលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា៥០នាក់នាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតអាមេរីក ស្ថានទូតបារាំងនិងស្ថានទូតអង់គ្លេសឲជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាជនដែលចាប់មនុស្សគ្មានទោសកំហុសបន្តិចណាសោះទាំង២៣រូបទៅដាក់គុកនៅត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រែកខេត្តស្វាយរៀង ឲមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញ ។ ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង១១នាក់នោះគឺដំបូងចាប់៤នាក់មានលោក រ៉ុង ឈុន ជាដើមដោយហឹង្សាបង្ខំឲឡើងឡាននៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរីកបន្ទាប់មកទៀតចាប់៧រូបផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវមុនីវង្ស ក្បែរស្ថានទូតបារាំង ហើយយកទៅបង្ខាំងទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញ ។ ក្រោយមកម៉ោង២ល្ងាចថ្ងៃខែដដែលទើបមានការសម្របសម្រួលឲមានការដោះលែងអ្នកទាំង១១នាក់នោះឲមានសេរីភាពឡើងវិញ ។

12 comments:

 1. The Comfortable Small House

  This apartment is not big, yet it is comfortable for living because of its designed, according to furniture shop in Phnom Penhconstruction materials highlighted.
  In addition the main living area of this house features the entertaining space, dining room and bedroom all in one space.
  There is also a small floor plan, which allows for the bed to locate a place near the kitchen, and it makes more interesting.
  One more thing the end of the hallway has been changed into a modern walk-in-closet, it gives the opportunity of using the whole space, and the space has its original parquet flooring, an elegant element.
  The white ceilings are heighted by natural light coming from large paned windows. Moreover the house encourages the homeowners to enjoy as much as fresh air as possible.

  ReplyDelete
 2. The Amazing Interior Design


  This is the amazing interior design of the duplex has been designed for the modern and stylish family, according to furniture shop in Cambodia
  construction materials
  stated.
  One more thing, the house boosts plenty of terraces, 50 windows and an amazing roof-top pool with plenty of space for entertainment.
  In addition, the interior design becomes desired with the rooms are airy and spacious, well arrangement to catch your attention and creates a warm and inviting atmosphere.
  Furthermore, there is a large library surrounds the living area and then it turning the place into a tasteful crib.
  Moreover, the beautiful finishing in this house includes two wood-burning fireplaces, views to the river, a wine cellar and many, many more.

  ReplyDelete
 3. The Charming and Playful Interior Design


  This the beautiful and interesting small condo has been designed to greeting the owners, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials
  provided.
  One more thing, this house is really fit with the owners who love cozy and need the enough space for living.
  In addition, this versatile apartment provides the social and resting areas in the bright room. Moreover the living room is designed and used as the bedroom and the entertainment room.
  Indeed the windows of the house is facing both east and west flood the space with the natural light bouncing with the white walls and wallpapered kitchen wall.
  As the result of the design, the house becomes a charming, playful with vividly color to persuade the owners to stay at home.

  ReplyDelete
 4. Catering to nature by Linda Haefeli


  "The kitchen's clean, modern lines help keep things simple, and don't detract from the trees, grass and pool in plain sight," said designer Linda Haefeli of the featured kitchen design elements. "However, the design is a response to the outdoor areas in other ways, too. Opting for a galley-style kitchen meant the workspace could be entered from both ends – from the front and back entrances to the home."
  "Floor-to-ceiling glass doors stack back from the corner in the dining space – completely opening out this side of the room to the pool area," stated the designer. "From the kitchen, the line is blurred between indoors and out, with this illusion heightened by the use of identically proportioned floor tiles used in the kitchen and the outdoor area."
  "Elongated cabinetry handles, the stretch of back wall countertop, and even a linear cooktop – three rings, a wok burner and a ceramic hotplate laid in a row – all contribute to this," added Haefeli, as successful furniture shop in Cambodia construction materials informed.

  ReplyDelete
 5. AVJennings introduces Abode Collection

  Achieving both form and function in kitchen design is not an easy task. Hence, seeking a design agency that has a reputation with high experience in inventing cutting-edge trend might help easing the dire, desired concept.
  According to reliable furniture shop in Phnom Penh
  construction materials
  information, Residential property developer AVJennings introduces the Abode Collection that befits with a family of modern lifestyle.
  "The Abode Collection caters to everyone from young couples looking for their first homes, and growing families requiring extra space, through to mature couples looking for a touch of luxury," executive general manager Mark Henesey-Smith claimed. "However, while the homes each offer a sense of individuality, they also share several common elements."
  "The Haven 360, The Gallery 280 and The Breezeway 265 Retreat, are three of the Abode Collection's most popular designs with the Haven 360 featured here," added Henesey-Smith. "As with all our homes, these designs come with a three-month maintenance warranty, are competitively priced, and include an extensive range of high quality fittings, fixtures and finishes at no extra cost."

  ReplyDelete
 6. Sculptural finishes


  Delivered by trustworthy construction in Cambodia
  construction materials, taking pride in fulfilling every design aesthetic, stone company Stone Warehouse offers textural veneer made from granite surfaces with a high-end quality for kitchen and bathroom projects.
  "The company is family owned, and was established in 1993. We source unusual, often dramatic pieces from around the globe, principally from Latin and South America, Scandinavia and the African continent," manager Ross Jennings said. "Our overseas contacts are continually searching for new and unusual granite to match New Zealand's evolving trends."
  "We also carry the full New Zealand range of Caesarstone from Laminex." he added.

  ReplyDelete
 7. The Concrete Pure Kitchen

  This is a pure and fresh kitchen has been designed as the great place for cooking, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials provided.
  “It was also important to have an open area where I could work and chat to family and friends, and an uncluttered space, with everything tucked away,” owner says.
  “The old kitchen was a little concrete room and the homeowner felt trapped in there – she wanted a kitchen that was more open and interactive”.
  “I wanted to keep things simple and neutral and I felt that white was the only colour that would suit the space – in fact, the whole house is white. So I chose white and softened it with a hint of black,” says designer.
  “We could have added internal beading on the doors, but I didn't want the kitchen to look overly traditional, or twee, so I've kept this detailing simple and masculine,” she says. “Cutting-edge modernism wouldn't have worked either – after all, this is a family home”.


  ReplyDelete
 8. The New Experience from Indoor-Outdoor


  Here is the interior design of Villa Frenay has been designed by 70F Architecture, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials
  stated.
  As the architects said, “To break the flat polder landscape, the roof of the living / dining room is slightly sloping.
  At the non-waterfront (north) of the house there are the children’s rooms with their bathroom, a utility room and the living room. The sauna with garden shed is placed on another hill, and is the highest of the three buildings.
  From the sauna is a view over a Cor-Ten steel waterfall that runs along the open-air terrace at the gable of the house, sloping towards the water feature that runs along the plot.
  With the spread of the buildings, a residential area is created, more than a house with outbuildings.
  The transparency and direction can be seen in the interior, providing the ultimate inside – outside experience, emphasized by the slopes on the plot”.

  ReplyDelete
 9. Complementing features by Shawna Dillon

  As successful furniture shop in Cambodia construction materials informed, there are many ways to make a design reflect the footprint of the house.
  For this compact and chic kitchen, designer Shawna Dillon opted the Sistema Zeta door style by Snaidero to address the concept.
  "The contemporary door style in a dark oak finish provides a nice balance between old and new," she said. "It suits the local architecture – it's a modern look, but not sterile."
  "The design of the space is not just about aesthetics – it's about improving function and efficiency," added Dillon. "We've included accessible storage, such as shallow drawers on either side of the cooktop, to make every inch count."

  ReplyDelete
 10. Conversation feast by Tim Kilpelainen and Yvan le Brock

  As successful furniture shop in Cambodia construction materials informed, designers Tim Kilpelainen and Yvan le Brock worked closely in reinvented this lovely and homey space. The owners’s brief

  was a space that would be serene and reflect their artworks.
  "In response, we designed interiors where filtered, ambient light creates a peaceful, almost ethereal feel," said le Brock. "This is achieved through a strategic use of laminated mirror glass, frosted glass, and etched glass doors and panels. Some of these are set on a direct sight line with windows beyond for optimum effect."
  "In addition to the change in paint textures, a negative detail, or shadow line, further delineates the trim – but the baseboards and door surrounds are still flush with the walls. Nothing stands out apart from the art itself," stated le Brock.
  "From an overtly detailed exterior the owners step into a world of airy whiteness and light, infused with a subtle green-glass tone. The transformation is exhilarating and offers a refined, understated welcome to the apartment."

  ReplyDelete
 11. Subtly industrial by Anna Douglass

  "The brief called for an interior that would put people at ease and that would stand up well to wear and tear, " designer Anna Douglass said of the presented house’ renovation project, as successful furniture shop in Cambodia
  construction materials informed.
  "It was also important to provide visual interest that wouldn't steal the limelight from the view across to the Sydney Harbour Bridge. In answer to this, texture and tone feature strongly," Douglass stated. "This is apparent from first crossing the threshold into the home."
  "Furnishings were chosen that would provide the right look but also encourage family and visitors to feel at ease," she spoke. "The sofa fabric, for example, is a viscose and silk mix, which gives the furnishings both strength and textural interest."
  "A quilted dust ruffle was chosen for its color and sheen," added the designer. "Other highlights include bronze cushions and a charcoal mohair throw."

  ReplyDelete
 12. Sophisticated Quiet waters residence

  Quiet Waters Residence, designing by Locati Architects, is the best sophisticated residence ever stated by furniture shop in Phnom Penh construction materials reported.

  This residence not only consists of a memorable appearance but also a unique cottage-like feel as well.

  Interestingly, according to architects, “with an exterior that blends wood, stone and glass, the building is camouflaged in its environment, while taking full advantage of the surrounding vistas with the help of generous windows, terraces, and an inviting swimming pool.”

  In addition, a double-height living room, a place encouraging both warmth and intimacy, plays role as the core of the house.

  The interior, featuring traditional furniture elements, wood decoration and the presence of fireplace in most rooms, inspires the cozy and comfort feeling.

  ReplyDelete